Welkom

De Taptoe Vrijstad Vianen was een groot succes.
Zie de rubriek Foto’s voor een impressie van deze dag.

Wij willen iedereen bedanken die deze Taptoe
mede tot een succes hebben gemaakt.

Tijdens het Brederodejaar 2016
organiseerde Stichting Taptoe Vrijstad Vianen op

Zaterdag 24 september 2016

Een Streetparade met een optreden bij de Plantaan aan de Ruinkamp en verschillende optredens in het Centrum van Vianen. |
Tot slot een grootse Taptoe op het terrein van V.V. Brederodes
(zie de rubriek Taptoe voor meer informatie)

Brederodejaar logoLink tussen de Heren van Brederode en de Taptoe Vianen

De heren van Brederode, van Dirk I ( 1180 – 1236) tot aan Wolfert 18e heer van Brederode werden vooral bekend als veldheren. De bekendste Brederode is ongetwijfeld Hendrik van Brederode, bijgenaamd De Grote Geus, die leefde van 1531 tot 1568. Tijdens zijn leven was Hendrik van Brederode edelman en verwierf hij o.a. in Antwerpen diverse legers. Een gedeelte van deze huursoldaten werd ingezet bij veldslagen die plaats vonden. Een ander gedeelte van de huursoldaten werden per schip vervoerd naar Vianen. Waar de soldaten in Vianen verbleven is niet bekend maar aannemelijk is dat de soldaten verbleven in het kasteel Batenstein. Als de huursoldaten niet op het slagveld waren, verbleven zij in kazernes en na hun dagelijkse werkzaamheden deden zij zich veelal tegoed aan bier dat werd getapt in de plaatselijke kroegen. Om 22.00 uur, wanneer de poorten van de stad werden gesloten, werd meestal vanaf een toren, een trompet signaal geblazen. Dat signaal betekende dat de soldaten terug moesten naar de kazerne en dat de kastelein “den tap toe” moest doen.